| English      
  • 产品名称:抗人球蛋白检测卡(IgG)

产品介绍
用于配血
      交叉配血实验的配血卡中不含有anti-C3d,可避免体外补体活化产生的假阳性干扰,配血更安全。

 


Copyright © 2003-2018  深圳市爱康生物科技有限公司  粤ICP备16059048号   

Powered by PageAdmin CMS V3.0